Monday, March 11, 2013

Ciri-ciri khusus hewan

Kompetensi Dasar : 1.1 mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan dengan lingk Setiap makhluk hidup mempunyai hidup di dalam lingkungannya.

Ciri-Ciri khusus pada Hewan:
  1. Mempunyai lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Contoh cecak dan bunglon
  2. Mempunyai alat pendeteksi benda-benda di sekelilingnya. Contohnya kelelawar.
  3. Mempunyai duri-duri di badan sebagai alat pertahanan diri terhadap nusuh. Contohnya landak
  4. Mempunyai jari kaki berselaput untuk berenang. Contohnya pada hewan itik, katak dan angsa.
  5. Menyemprotkan tinta ketika dikejar musuh. Contohnya hewan cumi-cumi dan gurita.
  6. Mempunyai rangka luar untuk melindungi tubuhnya yang lunak, contohnya hewan kepiting dan udang.
Contoh Soal : Ciri khusus yang dimiliki hewan pada gambar di samping yaitu…..
  • a. memiliki penglihatan yang tajam
  • b. memiliki perekat pada kakinya
  • c. memiliki tubuh yang lentur
  • d. memiliki ekor yang panjang
Jawaban : d Gambar pada soal tersebut yaitu cecak. Cecak mampu menempel di dinding rumah. hal ini karena cecak mempunyai bantalan perekat pada telapak kakinya. Oleh karena itu cecak tidak saat merayap didinding. penglihatannya yang tajam dimilikimoleh burung hantu untuk beraktifitas dimalam hari. tubuh yang lentur dimiliki oleh kucing. Ekor yang panjang bukan merupakan ciri khusus tetapi ciri yang biasa terdapat pada hewan.

No comments:

Post a Comment