Sunday, May 19, 2013

Soal Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia

Soal Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia

A. Pilihlah jawaban yang tepat.
1. Perubahan pada makhluk hidup yang tidak dapat balik disebut . . . .
a. pertumbuhan                              c. penyesuaian
b. perkembangan                  d. Kelakuan
2. Bayi mulai melihat sinar dan mendengar bunyi saat berusia . . . bulan.
a. 0,5                                   c. 1,5
b. 1                                      d. 2
3. Manakah pernyataan yang tidak benar tentang masa puber?
a. Perubahan fisik sangat kelihatan.
b. Hormon-hormon seksual mulai berfungsi.
c. Mulai terjadi ketertarikan dengan lawan jenis.
d. Masa puber pada laki-laki lebih cepat daripada perempuan.
4. Orang yang telah memasuki masa dewasa mulai berpikir untuk . . . .
a. bermain
b. berbicara panjang
c. tertarik dengan lawan jenis
d. menikah
5. Untuk melestarikan jenisnya, makhluk hidup berkembang biak. Berkembang
biak berarti . . . .
a. bertambah banyak            c. bertambah gemuk
b. bertambah sedikit             d. bertambah tinggi
6. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur adalah . . . .
a. kucing                              c. tikus
b. burung                             d. Kambing
7. Ikan nila berkembang biak dengan cara . . . .
a. bertelur                             c. bertelur dan beranak
b. beranak                            d. membelah diri
8. Perkembangbiakan generatif pada hewan adalah dengan cara . . . .
a. bertunas                           c. fragmentasi
b. bertelur                             d. membelah diri
9. Tanaman mangga dikembangbiakkan secara vegetatif buatan dengan cara . . . .
a. mencangkok                     c. tunas
b. merunduk                         d. penyerbukan biji
10. Kunyit berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan . . . .
a. tunas                                c. umbi akar
b. geragih                             d. akar tinggal
B. Isilah titik-titik berikut.
11. . . . adalah proses pertambahan isi dan jumlah sel.
12. Pada usia . . . bulan, bayi mulai tengkurap dengan kepala tegak.
13. Sapi berkembang biak dengan cara . . . .
14. Perkembangbiakan yang melibatkan sperma dan sel telur
  Disebutperkembangbiakan secara . . . .
15.Rumput teki berkembang biak dengan . . . .

No comments:

Post a Comment